Vikar på Tau Legesenter

Fra 7. Mai 2018 skal Maija Stiina Angell være vikar på Tau Legesenter.

Hun vikarierer som fastlege for alle som står på: Liste uten fast lege, på Tau Legesenter. (Tidligere Kim Helen Tjøstheim sin liste).