Vikar på Tau Legesenter

Fra 1. September 2017 skal Joakim Revheim være vikar på Tau Legesenter.

Han vikarierer som fastlege for alle som står på: Liste uten fast lege, på Tau Legesenter. (Tidligere Kim Helen Tjøstheim sin liste). Han skal være vikar 1 år på denne listen.