Send til 2097:

TAU fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

TAU 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Tau Legesenter

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene.

 

DETTE GJELDER VANLIGE KONSULTASJONER,

IKKE AKUTT-TIMER.

 

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

 

For bestilling av resepter, se beskrivelse under "Bestillinger".

Aktuelt


Prisliste 2017

25. januar 2017

Priser for konsultasjon, henvisning osv. er nasjonalt fastsatt, disse finner du her:
Offisiell prisliste fra legeforeningen

 

Pris for erklæringer, attester osv. bestemmes av det enkelte legesenter. Våre priser finner du under:

 

Attesttype

Pris 2017

Førerkort:

 

Legeattest ved søknad om førerkort

500

 

 

 

 

Parkeringstillatelse for funksjonshemmede

200

Idrettsfolk

 

1. gangs undersøkelse (helbredserklæring)

290

Senere undersøkelser

240

Sportsdykkere: legeundersøkelse på fastsatt skjema fra Norges Dykkerforbund

1165

Norges Motorsportsforbund

545

Legeforeningen

 

Helbredserklæring (formular 1) middelsstort skjema

500

Norsk-amerikansk studentutveksling

730

Oljedirektoratet

 

Honorar for legeerklæring av arbeidstakere i petroleums­virksomheten på den norske kontinentalsokkel (Helsetilsynets blankett 1-1149)

2000

Kommunene

 

Legeerklæring til transporttjeneste for funksjons­hemmede

 

310

Politietaten

 

Elever til Politiskolen

900

Skoler og kurs i helsevesenet

 

Helbredsattest for søkere

590

 

 

Øvrige attester/erklæringer faktureres kr. 100,- per påbegynte 5 min.

 

Gebyr for vaksinering er på 160 kr. Ved flere vaksiner samtidig beregnes deretter kr. 60 per vaksine.

 

Nyhet! Digital Dialog - nye tjenester på nett

29. september 2016

På helsenorge.no kan du velge blant ledige legetimer, sende henvendelser til legekontoret og kommunisere elektronisk direkte med fastlegen din.

Info. ang influensavaksine.

22. september 2016

Risikogruppene som tidligere:

alle personer over 65år, beboere på alders- og sykehjem, voksne og barn med alvorlig hjerte- eller lungesykdom eller nedsatt infeksjonsforsvar og alle med diabetes mellitus, personer som er overvektige (KMI over 40) og gravide etter 13. svangerskapsuke. Også pårørende til personer med nedsatt immunforsvar, svinerøktere og helsepersonell med direkte pasientkontakt anbefales å ta vaksinen.

 

Vi vaksinerer ved henvendelse.

 

Anja De Jong, smittevernlege.

 

Informasjon fra Tau Legesenter

8. september 2016

Vikar på Tau Legesenter

Fra 7. Mai 2018 skal Maija Stiina Angell være vikar på Tau Legesenter.

Hun vikarierer som fastlege for alle som står på: Liste uten fast lege, på Tau Legesenter. (Tidligere Kim Helen Tjøstheim sin liste). 

Fra 3. September skal Jakob Nerverdahl ha et års permisjon fra sin stilling her. (I forbindelse med sykehuspraksis). Vikar dette året blir Kim Røed Pedersen.

 

Turnuslege!

14. april 2016

Vår nye turnuslege Runa Camilla Dalen begynner hos oss 1. september 2018. Hun blir hos oss tom Februar 2019.